About Us

hedhom logo

เห็ด-หอม ลูกชิ้นทอดหน้าวอมอัพ ปัจจุบันมี 3สาขา คือที่หน้าวอร์มอัพ,วันนิมมาน,หลังมช.ซอยวัดอุโมงค์ แต่ละสาขามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เรื่องของรูปแบบแบรนด์ ร้านค้า ภาพลักษณ์ แต่เราก็ยังคงความเป็นคลาสสิคแบบดั้งเดิมของStreet food เพิ่มเติมคือความสะอาดถูกหลักอนามัยครบรูปแบบคือสาขาที่สามที่เราเพิ่มขึ้นมาคือ จัดทำHedhom Factory ขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพที่พวกเราทำ เราจะถ่ายทอดความอร่อยของการทอดลูกชิ้น เป็นผู้นำในเรื่องของน้ำจิ้มสำหรับลูกชิ้นทอด ตอบแทนบุญคุณลูกค้าด้วยการฟรีเกี๊ยวทอดที่ผ่านขั้นตอนของการทอดอย่างใส่ใจ ความพยายามและระบบของพวกเรานั้นมีพื้นฐานประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า10ปี ที่สืบทอดมาจากคุณแม่ราตรีผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ เรามีความภูมิใจที่จะสานต่อและพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จเพื่อลูกค้าของเรา และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ว่าเรายังคงคุณภาพ การใส่ใจ และเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเองเสมอ

ตลอดระยะการดำเนินงานของพวกเรายังคงโฟกัสเป็นพิเศษไม่เคยขาดคือ 3 สิ่งหลัก ๆ ดังนี้
1.คุณภาพสินค้า
เราคำนึงถึงตั้งแต่ต้นในเรื่องการจัดซื้อ แหล่งวัตถุดิบ ควบคุมปริมาณ ระบบงานของหลังบ้านเราได้เน้นให้ชัดเจนมากยิ่งๆขึ้น ของทุกอย่างต้องสดใหม่เสมอ สะอาดตามหลักโภชนาการทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายได้
2.คุณภาพของผู้ช่วยทุกคน
พนักงานทุกคนของเราต้องผ่านการอบรมณ์ผู้สัมผัสอาหาร
3.คุณภาพการบริการ ที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับแบรนด์ของเรา
เราพยายามสร้างวัฒนธรรมการบริการให้ลูกค้าพอใจ ณ จุดออฟไลน์ และออนไลน์ให้ได้มากที่สุด และเราต้องการให้ลูกค้าที่เดินทางมาเพื่อหาของทานเล่นกับเพื่อน ๆ หรือทานแก้เหงาที่แสนอร่อย เป็นช่วงเวลาที่พิเศษอีกช่วง ๆ นึงได้